180.000 videregåendeelever har hvert år rett på utstyrsstipend. I forrige skoleår gikk 20.000 av disse glipp av til sammen 40 millioner kroner i stipend.

– Vi vet ikke hvorfor noen lar være å søke om utstyrsstipend. Jeg oppfordrer alle til å søke på dette stipendet, som alle med ungdomsrett på videregående har rett på, sier administrerende direktør Morten Rosenkvist i Lånekassen i en pressemelding.

Utstyrsstipendet, som elevene kan søke om på Lånekassens nettsider , skal gå til nødvendig utstyr til undervisningen. Hvor mye man får, avhenger av studieretningen.

Av de 180.000 VGS-elevene som har rett til dette stipendet, var det 15.000 elever som unnlot å søke, mens 5.000 lot være å signere for stipendet, noe som gjorde at de ikke fikk utbetalt pengene.

I fjor betalte Lånekassen ut 322 millioner kroner i utstyrsstipend. I sitt forslag til statsbudsjett har regjeringen foreslått å øke satsene for stipendet fra fire satser til fem.