Monica satte i gang en storstilt ryddejobb: – Dette er min måte å gi noe tilbake til Frøyasamfunnet på