Buss-selskapet rapporterer om farlige situasjoner

foto