Planlegger Trafikklys-utgang ved museet: – En ny måte å få folk til å ta et standpunkt om næringen på