Bremnes styreleder i det nye «sykehjem-selskapet»

foto