Vil leie grendahuset for å øke kapasitet i barnehagen