Omkjørings-brua ble stengt for «akutt vedlikeholdsarbeid»