Hitra har et stigende antall smittede siste 14 dager med 28 smittede i uke 1 og 18 så langt i uke 2. Dette er i tråd med den varslede smittebølgen nasjonalt.

Nye nasjonale tiltak

Regjeringen varslet i gårsdagens pressekonferanse lettelser i koronatiltakene med virkning fra midnatt natt til fredag. Lettelsene innebærer blant annet nye regler for nærkontakter. Nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære, kan erstatte karantene med testing på dag 3 og 5 etter eksponering. Øvrige nærkontakter må fortsatt være oppmerksom på symptomer i 10 dager etter eksponering.

En fullstendig oversikt over nasjonale regler og anbefalinger finner du på www.regjeringen.no

Barnehage, skole og SFO:

Hitra kommune har gjennomført en helhetlig vurdering knyttet til beredskapsnivået i oppvekstsektoren. Tiltaksnivået er vurdert på enhetsnivå, noe som betyr at enhetene kan ha ulikt nivå etter trafikklysmodellen. Foresatte bes forholde seg til informasjonen som kommer fra den barnehage/skole/SFO de tilhører.

Alle barnehager og grunnskoler settes på GRØNT nivå, bortsett fra Barman oppvekstsenter, avd. skole som settes på GULT nivå på grunn av smittesituasjonen ved skolen.

Hitra kommune vil følge den lokale smittesituasjonen og justere tiltaksnivået i tråd med utviklingen.

Hurtigtester

Innbyggere som er definert som nærkontakter eller har symptomer kan hente gratis hurtigtester ved Hitra Rådhus i åpningstiden (man-fre 08-15). Husk munnbind ved henting.

Hitra kommune oppfordrer alle til å ha lav terskel for å teste seg og å holde seg hjemme når man er syk.

Vaksinering Vaksinering er det viktigste smitteverntiltaket vi har. Alle som er 16 år eller eldre, og som ikke har alvorlige akutte allergier, anbefales på det sterkeste å la seg vaksinere. Barn og unge som har fylt 12 kan få vaksinen hvis de som har foreldreansvar samtykker i dette.

Det er viktig at flest mulig vaksinerer seg for å beskytte både seg selv og andre mot alvorlig sykdom.

Det er drop-in vaksinering på Rådhuset følgende dager fremover:

onsdag 19. januar, kl. 13:30 - 16:00

onsdag 26. januar, kl. 13:30 - 16:00

onsdag 2. februar, kl. 13:30 - 16:00

onsdag 9. februar, kl. 13:30 - 16:00