Frivillige danner lyngbrannreserve sammen med brannvesenet

foto