Frivillige danner lyngbrannreserve sammen med brannvesenet