Flere meldinger om vold og trusler fra demente eldre