Flere meldinger om vold og trusler fra demente eldre

Illustrasjonsbilde fra Frøya sykehjem.