Mange bøtelagt og en mistet lappen etter råkjøring på industriområde. - Nedslående resultat