Fire laksetrailere med bruksforbud på grunn av avrenning