Bare ei strekning med forsterka krav til friksjon

foto