Førerkortbeslag etter 133 km/t i gjennomsnitt og forbikjøring: - Hasardiøs kjøring som måtte stanset

foto