Før stormene lå disse store steinene flere hundre meter unna