Kraftig vind stenger bruer og flere avganger kansellert