- Jeg tror nesten ikke hva jeg hører, og blir veldig skuffet når du står på talerstolen og sier dette, sa Eldbjørg Broholm (Ap) under siste kommunestyremøte på Hitra.

Broholm var en av flere politikere som reagerte på pensjonsitpartiets representant, som hevdet at de eldre til stadighet blir glemt.

Kulturbygg

Det var da Hitra kommunestyre skulle ta stilling til prisen på det nye kulturbygget i Fillan sentrum, at Bergljot Stokkan gikk på talerstolen.

Hun sa at hun var skuffet over at det ikke er lagt opp til noe spesifikt tilbud for de over 60 i det nye bygget.

- Da jeg først hørte om planene, ble jeg glad. Jeg så for meg at dette kulturhuset skulle være et møtested for alle. Og vi skal være klare over at i 2020 vil en tredel av Hitras befolkning være over 60 år. Da vi fikk saken nå, ble jeg skuffet. Her har man glemt at det er en eldre befolkning som trenger et lite tilbud, sa hun.

Og la til:

- Jeg har ikke hørt om en eneste sak, der andre enn meg, har sagt at nå må vi satse på de eldre.

- De eldre har masse muligheter

Eldbjørg Broholm var den som reagerte kraftigst. Hun er selv leder for frivilligsentralen, og viste blant annet til til de mange tilbudene for eldre som ble kanalisert nettopp gjennom frivilligsentralen.

- Er det noen det er lagt til rette for, så er det de eldre. De har masse muligheter. Det er bare å bruke dem, sa Broholm.

- Folk utenfra imponerte over Hitra

Tom Skare (Frp) stusset også på Stokkans virkelighetsbeskrivelse.

- Hvis det er en ting jeg får høre når jeg er andre steder, så er det at vi på Hitra er så flinke til å legge til rette med tilbud for de eldre.

Skissene som ble lagt fram for kulturbygget, viser at det i første-etasjen skal være ungdomsbase og ulike rom for kulturskolen.

I andre-etasjen, som vender mot torget, skal det komme bibliotek. Rådmannen påpekte at det legges til rette for diverse aktiviteter og tilbud også i  tilknytning til biblioteket, og at det på ingen måte utelukker eldre.

Eldbjørg Broholm ble provosert