Frøya formannskap har vedtatt å ekspropriere fire eiendommer som ligger på og ved tomta til kulturhuset og ny videregående skole på Sistranda.

- Vi har vært i forhandlinger med grunneierne og er så godt som i havn med en avtale om landeiendommene. Men grunneierne ønsker å avklare hvem som har eiendomsretten til strandeiendommen, som den ene av partene mener å ha eiendomsrett til, mens de andre har bruksretten. Saken skal opp i jordskifteretten, men da risikerer vi at saken ankes, og da risikerer vi å forskyve tiden for byggestart av kulturhus og videregående som er planlagt i mars. Derfor er det viktig at vi får et vedtak om ekspropriasjon nå, sa plansjef Andreas Kvingedal til formannskapet tirsdag.

Det var formannskapet enig i, og vedtok enstemmig ekspropriasjon av eiendommene.

- Ingen av partene ønsker å ekspropriere, men vi må sikre oss at byggingen ikke blir forsinket, sa ordfører Berit Flåmo (Ap).

Kvingedal forsikret at forhandlingene med grunneierne vil gå sin gang som vanlig.

- Selv om vi eksproprierer eiendommene, vil vi fortsette forhandlingene for å komme frem til en minnelig ordning med grunneierne.

Det er kommunestyret som skal foreta endelig avgjørelse i denne saken.