Den store rømmingen av laks fra Salmars anlegg ved Forsnes på Hitra i februar i fjor er den største i Trøndelag noensinne. 175.000 fisk forsvant. Statsadvokaten skrev skrev ut et forelegg på fire millioner kroner som Salmar nektet å godta. Selskapet innrømte ikke straffeansvar i saken, da de mente at en av deres ansatte ikke handlet i tråd med deres interne prosedyrer.

Dommen i Fosen tingrett har fastsatt forelegget til to millioner kroner, skriver nrk.no.

Salmars advokat, Eirik Edvardsen, er fornøyd med at retten senket beløpet.

- Samtidig hadde vi jo tro på at vi skulle bli frikjent, sier Edvardsen til NRK. Han forteller at Salmar ikke har bestemt seg for om de vil godta boten eller ikke.

Dommen forteller at fisken rømte gjennom ei revne i ei not. Revnen skal ha oppstått som følge av at ei not ble festet på feil måte under en avlusningsprosess.

- Sett i forhold til det store antallet laks saken omfatter, og at det er snakk om flere straffbare forhold, vurderer retten overtredelsene som meget grove, heter det i dommen, ifølge nrk.no.

Tingretten mener at Salmar har fragmentariske og lite oversiktlige rutiner for avlusning. De påpeker også at en inspeksjon av merden sannsynligvis ville ha avdekket feilen, og at rømmingen kunne vært forhindret. Retten mener at tidspress og krav til effektivitet synes å gå gjennom Salmars prosesser, og at den ansatte har forsøkte å følge opp Salmars krav om effektivitet. Retten påpeker også at overtredelsen ville gitt Salmar økonomisk gevinst hvis ikke det hadde oppstått en rømming, ifølge nrk.