Onsdag fortalte hitra-frøya.no om trafikkrådets initiativ for å gjøre det mulig for folk i øyrekka å besøke sine på Frøya sykehjem nyttårsaften. Kommunen stiller maxitaxi som korresponderer med «Frøyfarts» rute. Men kun folk i sørværene har tilbud om båt innover til Sistranda denne morgenen, og ordfører Berit Flåmo lovde å ta initiativ overfor fylkes/rederiet for se om det var mulig å få «Frøyfart» til å ta runden om Froan på vei innover.

- Men det lot seg dessverre ikke løse, sier Flåmo.

- Det ville betydd at mannskapet måtte vært på to timer ekstra, og det ble for kort tid å gjøre noe med det. Det har jeg egentlig forståelse for. Men det forteller meg at vi må være tidligere frampå, og sørge for å påvirke i forkant av at rutene legges, sier ordføreren.