Etter at Frøya kommune omgjorde sitt vedtak om å støtte omorganiseringen av politidistriktet, og at det kom frem at Hitralensmannen ikke kan være konstituert lensmann for Frøya i mer enn seks måneder, ble politimesteren tvunget til å lyse ut en egen lensmannstilling på Frøya.

På Hitra slutter lensmann Dagfinn Herskedal, så her vil det også bli lyst ut ny lensmannsstilling.

LES OGSÅ: Frøya får lensmann

- Det blir lyst ut lensmannsstillinger både på Frøya og Hitra i veldig nær fremtid. Etter at fristen for søknaden er gått ut vil søkerne bli kalt inn til intervju, før et ansettelsesråd avgjør hvem som blir lensmann til slutt. Så blir det litt avhengig av hvor folk jobber hen og når de kan starte i stillingen, så det er vanskelig å si akkurat når lensmennene er på plass. Det kan ta noen måneder, sier politimester i Sør-Trøndelag politidistrikt Nils Kristian Moe.

Selv om politimesteren nå lyser ut lensmannsstillinger, er han klar på at omorganiseringprosessen burde fortsatt, noe som ville innebære at lensmannen lokaliseres til Orkdal, med ett politikontor på Hitra.

- Det er stopp i omorganiseringsprosessen foreløpig. Men fra mitt ståsted er det ingen annen mulighet enn å slå sammen lensmannsdistriktene. Vi har behov for større og mer robuste politienheter, for i gi det beste polititjenesten til innbyggerne. Behovet for endringer har ikke endret seg selv om kommunene er i mot. Tilbudet i dag er dårligere enn det vi kunne gitt ved en omorganisering, sier Moe.

Han mener også at større politienheter bedrer rekrutteringen.

- Det jobbes for å få til større fagmiljø i nesten alle fagenheter, både i offentlig og privat sektor. Spesielt de unge ønsker å jobbe i et større fagmiljø, og det vil bli problemer med å rekruttere unge søkere til enheter der det skjer lite, mener Moe.