Norge har eksportert sjømat for rekordsterke 65 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal. Det er en økning på 26 prosent eller 13,2 milliarder kroner målt mot samme periode i fjor.

Aldri tidligere har Norge eksportert sjømat for større verdier enn i september måned.

Dobling på seks år

Norge eksporterte sjømat for 8,8 milliarder kroner i september. Det er en økning på 31 prosent eller 2,1 milliarder kroner.

– Verdien av norsk sjømateksport har doblet seg i løpet av de siste seks årene. Septembereksporten alene er lik sjømateksporten for hele 1990. Norsk sjømat er foreløpig en knapp ressurs på verdensmarkedet og med stabile volumer gir en sterk underliggende etterspørselsvekst jevnt over høye priser for de fleste produkter og dermed rekord per tredje kvartal, sier kommunikasjonsdirektør Geir Håvard Hanssen i Norges sjømatråd.

Verdien av sjømateksporten til markeder som for ti år siden var beskjedne, har nå både doblet, femdoblet og i Sør-Koreas tilfelle, nidoblet seg. USA, Italia og Sør-Korea er gode eksempler på sterke vekstmarkeder som viser bredden i norsk sjømateksport.

- Til USA går det nå mye laks, ørret, torsk og krabbe, mens Italia som har lange tradisjoner som tørrfiskmarked har fått selskap av laksen. Til Sør-Korea går det nå mye laks til rått konsum, krabbe og makrell, forteller Hanssen.

Laks

-Eksportprisen på fersk hel laks har hittil i år vært 41 prosent høyere enn samme periode i fjor.

- Dette skyldes en kombinasjon av redusert eksportvolum og en sterk etterspørsel etter norsk laks. De to siste månedene har imidlertid eksportvolumet økt sammenlignet med samme periode i fjor. Det har bidratt til at prisen på laks har blitt redusert noe. Prisen for fersk hel laks i september var likevel hele 12,89 kroner høyere enn samme måned i fjor, noe som underbygger den sterke etterspørselen etter norsk laks, sier analytiker Morten Lindrupsen i Norges sjømatråd.

Norge har eksportert ørret for 3 milliarder kroner hittil i år. Det er en økning på 98 prosent eller 1,5 milliard kroner fra samme periode i fjor.

Vekst i krabbeeksporten

Norge har eksportert krabber for 731 millioner kroner hittil i år. Det er en økning på 89 prosent eller 344 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Av den totale krabbeeksporten hittil i år, har Norge eksportert kongekrabber for 414 millioner kroner, og snøkrabber for 286 millioner kroner.