- Det er greit å komme ut og se. Vi har jo ei lang liste med fromme ønsker fra alle deler av fylket, sier Torhild Aarbergsbotten (H).

Nestlederen i fylkets samferdselskomite besøkte fredag Frøya, og på Flatval møtte hun beboere som ville fortelle henne hvor viktig det er å få lagt veien utenfor grenda.

Frøya kommune vil at fylkesvei 716 legges om, slik at tungtrafikken som i dag går på den smale veien gjennom Flatval, i framtida kan gå utenfor bebyggelsen. Etter at Salmars nyfabrikk Innovamar stod ferdig, har tungtrafikken økt betydelig gjennom grenda. Innovamar står for cirka femti prosent av all lakseslakting i øyregionen, hvilket betyr at femti prosent av all laksetransport fra øyene går på store trailere gjennom Flatval.

Reguleringsplan for omlegging av veien er utformet og vedtatt for lengst. Torsdag vedtok kommunestyret en høringuttalelse som plasserer denne veistrekningen (sammen med gang- og sykkelvei Dyrvik – Hellesvikan) øverst på lista over viktige samferdseltiltak på Frøya som fylket bør prioritere.

Det er fylkeskommunen som senere i vår skal vedta sin transportplan, som forteller i hvilken rekkefølge de ulike veitiltakene skal skje.

Aabergsbotten mener det er flere faktorer som tilsier at fylket bør prioritere flatvalveien høyt.

- Det er fastsatt noen kriterier som vi skal gå etter, der trafikksikkerhet står som det høyeste. Jeg la merke til en rosa barnesykkel inntil veggen på et av husene som er nærmest veien, og jeg tenkte mitt at jeg ikke hadde turt å slippe barna på sykkel langs veien her. Med den tungtrafikken som går her, og med husene så tett inntil veien, kan jeg ikke skjønne annet enn at denne veien bør havne alvorlig høyt oppe på lista.

Hun mener i tillegg at næringshensynet bør telle sterkt.

- Ett av de viktigste tingene vi politikere kan gjøre for næringslivet, er å legge til rette infrastrukturen. Med den aktiviteten man har i laksenæringa her, så bør vi gjør mer for å bedre framkommeligheten, sier Torhild Aarbergsbotten.