I dagens papiravis står det at årets første møte i Frøya kommunestyre skal avholdes 15. februar. Det riktige tidspunktet skal selvfølgelig være TORDAG 15. JANUAR. Vi beklager feilen!

Kommunestyremøtet starter kl. 10 med temaet folkehelse hvor folkehelsekoordinator Kristin Strømskag og representanter fra Fylkeskommunen holder Innlegg og inviterer til gruppearbeid.

Først kl. 13.30 tar representanene tak i sakslista hvor ekstraordinær generalforsamling i TrønderEnergi AS står først på programmet.

Deretter skal kommunestyret i tur og orden se på:

- Bevilgning av midler til helhetlig idrettspark

- Søknad om forskuttering av spillemidler for rundløpebane Frøya idrettspark

- Erverv av grunn - Skarpneset industriområde

- Evt. kjøp av gnr. 21, bnr. 10 i Frøya kommune

-  Kommunereformen 2016 - geografisk retningsvalg

Møtet avsluttes med orienteringer av ordfører og rådmann.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn froya.kommune.no