Kjell Roar Sæther i MOT Hitra og Roger Fredheim i MOT Frøya var til stede da presidenten i MOT, Atle Vårvik, i dag ble utnevnt til årets Ladejarl av Reitangruppen. Vårvik får utmerkeslsen for sine resultater innenfor verdibasert ledelse og arbeid.

- Årets Ladejarl 2014, Atle Vårvik, viser at det med verdibasert ledelse utløses engasjement og vilje til gjennomføring. Gründeren Vårvik har i 20 år sådd positive holdninger og gitt mennesker mot til å stå for egne verdier, sier Odd Reitan i Reitangruppen.

Får to millioner kroner

Atle Vårvik er gründer og leder av MOT, en holdningsskapende organisasjon for ungdom der verdiene MOT til å leveMOT til å bry seg og MOT til å si nei er det grunnleggende. Atle Vårvik har i 20 år arbeidet for å skape et tryggere og varmere samfunn med sine prosjekter for ungdom og ledere. Årets Ladejarl får skulpturen «Colonialmajoren» og to millioner kroner for sine resultater både nasjonalt og internasjonalt.

Også her i øyregionen har organisasjonen MOT utmerket seg med godt arbeid mot ungdom gjennom flere år.

- Prisvinneren utmerker seg med målbare resultater innenfor verdibasert ledelse og arbeid. Som leder er han en kulturarkitekt med unik formidlerevne, god filosofi og teft, sier Odd Reitan i forbindelse med utnevnelsen.

- Atle Vårvik beviser med MOT viktigheten av å bygge sterke konsepter. Han har involvert kjente rollemodeller fra toppidrett, kunst og kultur for å oppnå resultater. Han utvikler lokale ambassadører som hærførere til å bygge merkevaren. MOT, som merke, skal minne ungdom på at de kan tenke seg robuste og tørre å bry seg om seg selv og andre. Årets Ladejarl 2014 har evnet å bygge et konsept som gir folk noe å tro på. Vårvik utøver effektiv ledelse basert på verdier og hans organisasjon skaper målbare resultater, sier Odd Reitan.

Tidligere mottakere

Anlov Peter Mathiesen fikk i fjor prisen for sitt arbeid for sosialt utstøtte, fattige, rusmisbrukere og andre vanskeligstilte. Prisvinneren 2013 står bak gatemagasinene =OSLO og =NORGE.

Prisen ble delt ut for første gang i 2012, og gikk da til gründeren bak Hvite Busser, Helga Arntzen.