Hitra kommune og fylkeskommunen ble i fjor enige om at kommunen kan overta Vettastraumbrua.

Fylkeskommunen hadde opprinnelig tenkt å rive brua, etter at den ble overflødig da den nye brua over Dolmsundet sto ferdig i fjor. Men Hitra kommune ser for seg at brua og området rundt kan brukes til friluftsliv og reiseliv og ville beholde brua da de fikk tilbud om det fra fylkeskommunen.

Det var bare ett skjær i sjøen, og det var at en nedgradering fra fylkesvei til kommunal vei, utløser et lovkrav om at brua må oppgraderes, til en stor kostnad. Dermed måtte fylkeskommunen søke Samferdselsdepartementet om dispensasjon fra lovkravet.

Søknaden ble sendt i april i år, men fylkeskommunen har ennå ikke hørt noe fra dem.

- Det er så lenge siden vi sendte søknaden at det burde kommet et svar nå. Det har tatt alt for lang tid. Vi har oppnådd en lokal enighet, men er avhengig av svaret fra departementet, forteller Karin Bjørkhaug(KrF), leder i fylkeskommunens komite for infrastruktur.

- Hva skjer dersom departementet sier nei?

- For det første vil jeg synes det er veldig rart. Da vil vi måtte gå tilbake til utgangspunktet, der vi må rive brua. Vi har ikke råd til å opprettholde brua og veien som fylkesvei. Da må det være mye bedre at kommunen får de pengene det koster oss å rive brua, og så får kommunen gjøre hva de vil med brua, sier Bjørkhaug.