Et enstemmig fylkesutvalg støttet i dag fylkesrådmannens innstilling, og vedtok å innvilge inntil tre millioner kroner til KystNorge AS for gjennomføring av et treårig prosjekt med kystkultur som tematisk overbygging.

KystNorge AS er destinasjonsselskapet for kysten i Sør-Trøndelag (Hitra, Frøya og Fosen). Selskapet ble etablert i 2012 etter en omfattende prosess i regi av Kysten er Klar. Selskapet arbeider systematisk med å profilere Trøndelagskysten som reisemål, både gjennom egne nettsider og ulike markedsføringstiltak i samarbeid med Trøndelag Reiseliv AS (TRL) og Innovasjon Norge.

KystNorge har i dag nærmere 70 medlemmer (bedrifter).

“Kystkultur”

Gjennom prosjektet “Kystkultur” skal KystNorge AS nå utvikle kommersielle tilbud, der mat, natur, kultur og aktiviteter settes sammen til helhetlige opplevelsesprodukter som kan tilbys grupper og individuelle reisende gjennom hele året.

Søknaden ble begrunnet med at markedet for opplevelsesbasert turisme er i sterk vekst, og at kystnatur, kystkultur og lokale mattradisjoner er ingredienser som kan utnyttes til å utvikle spennende opplevelsesprodukter.

Mål

Målet med prosjektet er å utvikle minimum 20 kystopplevelser innen de konseptene man lander på i prosessen.

Opplevelsene skal fordele seg geografisk og tematisk innen satsingsområdene til KystNorge, - Kystsmak, Kystfokus og Kysthopping.

Organisering

Prosjektet skal eies og drives av KystNorge AS. Det vil bli nedsett både styringsgruppe og referansegruppen for prosjektet som vil ha en lang rekke aktuelle samarbeidspartnere somTrøndelag Reiseliv, Oi!, MIST (Museene  i Trøndelag), kommunene i KystNorge, Næringsalliansen på Fosen/ Fosen Regionråd og Trøndersk Kystkompetanse med flere.