Varaordfører Per Ervik er for tiden fungerende ordfører mens Ole Haugen er sykemeldt. Formannskapet fikk tirsdag på bordet en sak om varaordførers honorar under ordførers sykemelding.

Ervik mener varaordfører har rett på ekstra godtgjørelse ved lengre sykmeldinger.

Rådmannen redegjorde for dagens ordning, der varaordfører har en godtgjørelse på 158.980 kroner per år, pluss en måned ekstra godtgjørelse på 73.791 kroner, noe som tilsvarer en månedslønn for ordfører. Til sammen 232.771 kroner i året. Men ved arbeid ut over den ekstra måneden mangler det retningslinjer for hva varaordføreren skal få betalt.

Under behandlingen ble Ervik erklært inhabil, og Eldbjørg Broholm(Ap) fungerte som setteordfører.

- Dette skulle egentlig ha vært med som et punkt i reglementet da kommunestyret vedtok folkevalgtes arbeidsvilkår i vår, men det ble dessverre glemt. I andre kommuner er det tatt inn et punkt om lønn til varaordføreren ut over den måneden, sa Broholm.

- Jeg mener vi bør imøtekomme denne forespørselen, på grunn av at det er en ekstraordinær situasjon, mente Torfinn Stub(Venstre og vara for Per Ervik).

Formannskapet ble enige om at varaordføreren skal få betalt tilsvarende ordførerlønn ut over fire uker som fungerende ordfører.