I fjøset like ved boligen på Stølan har Tonje Nielsen innredet et eget katterom, hvor Tonje, etter beste evne har gjort det kattevennlig. Der bor den svarte, langhårede hannkatten hun nylig fanget ved bolighuset, etter at den kom vandrende dit i sommer. Noen eier er ikke funnet, og katten som banket tamkattene i området er derfor tatt inn til temming. Men i det samme fjøsrommet står også store bur på rekke og rad. De huser flere av de mange kattene som nylig ble fanget inn på Ansnes på Hitra, mens de minste kattungene bor på kjøkkenet.

- Jeg trodde ikke det gikk an at det var så mange eierløse katter, sier dyrekjære Tonje.

Hun har ofret omtrent alt av tepper i eget hus for de innfangede kattene. Tepper brukes både til gode liggeplasser, og også over burene for at kattene skal føle seg trygge. Mat og kattesand har hun kjøpt og betalt selv.

Mange drektige hunnkatter

I sommer kom Tonje i kontakt med «Mya’s omplassering for pusehjerter» i Trondheim, da de, etter tips om en kattekoloni på Siholmen, kom til Frøya for å fange inn de mange kattene ingen så ut til å eie. Stadige tips om eierløse katter også andre steder, resulterte i at en mengde katter ble fanget inn på Frøya og Hitra.

- Jeg mener det dreier seg om over førti katter. Og det viser seg at nesten alle hunnkattene er drektige. En katt var også skutt på med luftgevær. Det er helt forferdelig at ingen har tatt ansvar for alle kattene, sier Tonje, som etter sommerens katteaksjon har fått mange telefoner om katter som trenger et hjem.

Det ringer noen nesten hver eneste dag, sier Tonje, som har gode samarbeidspartnere i Katrine Karlsen og Stine Johansen på Frøya.

- Bare fordeler med sterilisering

For å få bukt med det store overskuddet av katter mener hun at absolutt alle katteiere må være så ansvarlige at de kastrerer og steriliserer kattene sine.

- Ansvaret er like stort enten de har en hannkatt eller hunnkatt. Dessverre lever fremdeles myten om at en hunnkatt må ha et kull unger før de steriliseres. Det er selvfølgelig bare tull. Og det er bare fordeler med å sterilisere dem, sier Tonje Nielsen.

Målet med innsatsen fra Mya’s omplassering og lokale hjelpere som Tonje Nielsen er å få kattebestanden på Frøya og Hitra under kontroll, slik at ingen katter går eierløse og lider. Men arbeidet med å fange dem inn, frakte dem til veterinær for sjekk og sterilisering og videre til fosterhjem koster mye penger.

- Det er økonomien som kan stoppe prosjektet, sier Tonje, som håper andre dyrekjære kan bidra økonomisk.

Trenger først og fremst penger

At hun betaler mye fra egen lomme for å ivareta kattene før de fraktes videre, synes hun ikke er noe å snakke om. Men verken hun eller ildsjelene i Mya’s omplassering klarer å bekoste veterinærutgiftene på egen hånd. For når kattene fanges inn, fraktes de til dyreklinikk hvor de undersøkes, vaksineres, chippes (id-merkes) og kastreres eller steriliseres. Etterpå blir de plassert i fosterhjem, før de kan selges til nye og varige hjem.

- Kastrering og sterilisering går det mye penger til, så vi er helt avhengige av økonomiske bidrag, sier Tonje Nielsen.

Hun nevner også at hun ikke sier nei takk til bidrag i form av kattesand, mat og tepper, og veldig gjerne vil ha hjelp til innfanging og transport. For Tonje, som ikke har førerkort eller bil, er helt avhengig av skyss for å fange inn og frakte kattene.

- Og så skulle vi hatt flere fosterhjem. Men først og fremst er det penger Mya’s omplassering trenger for å få bukt med det såkalte villkattproblemet, sier Tonje Nielsen.