Hitra svømmehall blir stengt fra 1. juni-1. september. Grunnen er ombygging av garderobene og at svømmebassengene skal tappes.

- Det var det tidspunktet som passet best og slikt at minst mulig skoleklasser blir berørt. Vi får håpe på en varm sommer som i fjor. Da badet mange ute likevel, sier daglig leder på Hitrahallen. Ann-Kristin Willmann.

- Det tar rundt ti dager å få tappet ut vannet av bassenget, slik at man ikke ødelegger flisene, så det tar litt tid. Ellers er det snakk om å bygge om inngangen til svømmehallen slik at den blir mest funksjonell for brukerne, forteller kommunalsjef for drift og eiendom, Ann Magritt Glørstad.