Solvår Sundet er ansatt som ny plansjef i Hitra kommune