Seks med smitte og over 100 uten smitte etter massetestinga