Veinavnkomiteen for Kvenvær og omegn har levert sin innstilling til veinavn til formannskapet. Forslagene til veinavn kan du se på kartene i bildeserien over.

Forslaget har vært ute på høring, og har fått inn tre merknader fra innbyggere i området.

Ann-Synnøve Hadeland og Geir Førdeland var uenig i komiteens forslag om at veien ned til Faksvågsjøen skulle hete Geitholmveien. De mente veien burde hete Faksvågsjøveien. Komiteen tok innspillene til følge, men foreslo at veien skal hete Faksvågsjøen, for å ikke sammenblande med Faksvågveien som ligger like ved.

Ronny Margido Korsnes mente at Skippergata bør hete Martin Skaarens vei eller Myraveien. Men komiteen mente Skippergata er lokalt innarbeidet og tok ikke innspillet til følge.