I dag ble Hjorten kjøpesenter feiret med jubileumskake til kundene og feirer videre med jubilleumsutsalg frem til helga.

Da Hjorten kjøpesenter åpnet i 2003 var handelslekkasjen på 40 prosent, som i følge senterledelsen førte til både tap av lokal verdiskapning og arbeidsplasser.

Etter ti års drift med kjøpesenter har både hitterværinger, frøyværinger og hyttefolket blitt vant med å kjøpe sine varer på Hitra, fremfor å handle i Trondheim eller på Orkanger, skriver senteret i sin jubileumsavis.

I dag er detaljhandelen på Hitra 20 prosent høyere per innbygger enn landsgjennomsnittet. I følge senterledelsen har kjøpesenteret gitt 60 nye arbeidsplasser og gjort Hitra og øyregionen mer attraktiv for bosetting og annen næringsutvikling.