Rådmann Ole Henrik Fjørstad og ordfører Berit Flåmo, med sine advokater, hadde et møte 8. januar.

Kommunestyret i Frøya har ikke lenger tillit til rådmann Fjørstad, og meningen med dette siste møtet var å få en dialog om en eventuell sluttavtale, før kommunen år til oppsigelsesak.

Det har ikke lyktes lokalavisa å få kontakt med Fjørtsads advokat etter dette møtet. Ordfører Berit Flomo ville ikke uttale seg noe om hvordan møtet hadde gått.

Mandag hadde hun en lukket orienteringsrunde i formannskapet. Flåmo bekrefter at det handlet om rådmannsaken.

- Har det skjedd noe i møtet eller etterkant som forandrer hvordan dere forholder dere til saken?

- Nei, det har det ikke.

- Så det betyr at det går mot en ren oppsigelsessak?

- Som dere har fått innsyn i tidligere, så har kommunestyret gitt meg oppdrag om å forberede oppsigelsesak, svarer Flåmo, som bekrefter at rådmannsaken kommer på sakskartet til neste kommunestyre.