Kommunen og politiet har fått flere meldinger om kjøring med ATV på islagte vann og annen utmark på Frøya. Det er ulovlig i følge lov om motorferdsel i utmark.

- Ulovlig og utrivelig

- Vi har hørt og observert at det er en del kjøring med firehjulinger på islagte vann på Frøya.  Det er kommunen som forvalter lov om motorferdsel i utmark, og vi ønsker derfor fokus på at det er ulovlig å kjøre i utmark uten tillatelse fra grunneier og kommune, sier Helstad.

- Det vi tenker spesielt på er miljøet, ved at kjøringen kan gi slitasje og skader på terrenget, og stygge kjørespor som er synlig i lang tid, samt forstyrrelser av dyr- og fugleliv. Det blir også konflikt med folk som driver friluftsliv og bruker vannene til å gå på skøyter. Folk synes det er utrivelig når det er mye støy fra kjøring i utmarka, sier Helstad.

Det finnes åpning i loven for å kjøre i utmark og på islagte vann, men da det leveres søknad til kommunen.

- Man må søke tillatelse hos kommunene for å kunne kjøre i utmark, og ha tillatelse fra grunneieren. Man kan få tillatelse til å kjøre i utmark i forbindelse med åpenbare nytteformål, for eksempel i landbruk og anleggsvirksomhet, sier Helstad.

- Flere titusen i bot

Politiet håndhever loven om motorferdsel i utmark, og den som blir tatt for ulovlig kjøring kan vente store bøter.

- Rekreasjonskjøring i utmark er strengt forbudt. Og det er relativt strenge bøter for slik kjøring. Hvis man relaterer til ulovlig snøscooterkjøring, så er bøtene i størrelsesorden på flere  titusen kroner. Så jeg fraråder folk å prøve seg, sier Torbjørn Sørlie ved Frøya lensmannskontor.

Han har hørt om flere tilfeller om ulovlig kjøring, men så langt er ingen tatt.

- Vi fikk noen meldinger i mellomjula, der det ble kjørt på dyrka jord uten grunneiers tillatelse, og der det ble funnet spor videre  til utmarksterreng.  Kjøring på isen har vi også hørt om, blant annet på Hammarvatnet. Det er ikke bare å kjøre ut på isen for å leke seg. Vi har også fått en del klager på at ATV brukes som leketøy for unger. Da vil jeg minne om at det har vært en del tragiske ulykker på landsbasis i forbindelse med slik kjøring, sier Sørlie.