Det skapte reaksjoner da Frøya kommune skulle velge ny bankforbindelse, og valgte å se bort fra rådmannens innstilling om å velge Fokus bank. Formannskapet velge Sparebank1 Midt-norge, som har lokaler på Frøya. Formannskapet valgte å vekte lokal tilstedeværelse mer enn adminstrasjonen hadde gjort.

Les også: Legger vekt på nærbank

Den tredje anbyderen, DNB, klaget på vedtaket, men trakk senere sin klage. Avtalen er nå klarert på alle hold, og klokka 12 i dag undertegnes avtalen i kommunestyresalen. Ordfører og rådmann skriver under på vegne av kommunen. Banksjef Bertil Halsen og lokal leder Anders Gaasø vil være tilstede og underskrive på vegne av Sparebank1 Midt-Norge.

Les også: Vi har ingenting å skjule

Avtalen ble underskrevet av banksjef Anders Gåsø og ordfører Berit Flåmo. Her overvåket av Bertil Hansen fra Smn1 (Foto: privat)