Fiskere som mister garn på havbunnen er pliktig til å melde i fra fiskeridirektoratet - som hvert år på denne tiden drar på opprenskingstokt langs norskekysten for å ta opp garnene. Men de seiler vanligvis rett forbi Hitra og Frøya. Det gjorde de også i år.

- Vi får tilbakemeldinger fra fiskere som har tapt garn både sør og nord om deres område, men fra tidenes morgen har vi ikke fått noen tilbakemeldinger fra fiskere rundt Hitra og Frøya. Det kan være at ingen har mistet noen garn, eller at ingen melder i fra. Det er veldig godt gjort at ingen mister garn, men det kan jo være at de er på hugget med å finne igjen garnene sine, sier Gjermund Langedal, som leder fiskeridirektoratets opprenskingstokt.

- Kan fiske i mange år

Såkalt spøkelsesfiske er grunnen til at myndighetene bruker ressurser på å finne de tapte garnbrukene.

- De tre siste årene har vi funnet rundt 3.000 tapte garn, pluss mye annet skrot. Så lenge flytevnen i garnet er til stede så vil det stå og fiske hele tiden. Etter vår erfaring kan noen garn slutte å fiske etter kort tid hvis de tuller seg sammen som følge av vær og vind. Men garn som står på dypere vann kan fiske i 7-8 år. Da trenger man ikke å være rakettforsker for å forstå at mye fisk blir drept på den tiden, forklarer Langedal.

- Meld fra om tapte garn

Fiskere som melder om tapte garn risikerer ingen bøter, og myndighetene betaler for opprenskingen.

- På generelt grunnlag oppfordrer vi alle til å melde fra om tapte garn. Fritidsfiskere kan melde fra på fiskeridirektoratets nettsider, men yrkesfiskere skal melde i fra til kystvaktsentralen, sier Langedal.