Frøya Venstre holdt årsmøte sist søndag, 27. januar. Av den vedtatte arbeidsplanen går det fram at prioriterte arbeidsområder i 2013 blir åpenhet, skole, omsorg (bl.a å se på status og utfordringer for Samhandlingsreformen), fiskeripolitikk, integrering, kommunikasjonerog miljøpolitikk, forteller partiet i en melding til lokalavisa.

I tillegg er det valgkamp, der målet er å få Jon Gunnes inn på Stortinget, med Arvid Hammernes som 2. vara, forteller partiet.Valg av styre førte ikke til store utskiftinger, men Ola Grønskag kommer inn som styremedlem. Johan G Foss fortsetter som leder. Styret i Frøya Venstre består dermed av Johan G Foss (leder), Arvid Hammernes, Ola Grønskag, Hans Hakkebo og Vibeke Franck Sehm.Varamedlemmer er Dagfinn Sivertsen, Ingrid Skjærstein Johansen, Laila Wedø, Svein Erlandsen og Eva Nordskag