Statens vegvesen inviterer i dag til markering av at Harangstunnelen i prosjektet E39 Harangen-Høgkjølen nå er ferdig drevet, og at en viktig milepæl i prosjektet er nådd.Selve gjennomslaget skjedde fredag 12. april.

Markeringa vil skje ved Stokkhaugen med en symbolsk smell og tale av prosjektleder Svein Soknes i Statensvegvesen. Nå skal anleggsarbeiderne gå igang med innredning og klargjøring av tunnelen.

Selv om dette er et E39-prosjekt, vil det også få direkte betydning for trafikken til og fra øyregionen, da trafikken på Fv. 714 vil gå gjennom den nye Harangstunnelen.

Vegprosjektet E39 fra Harangen til Høgkjølen i Sør-Trøndelag er en del av kyststamveien fra Kristiansand til Trondheim. Veivesenet tror E39 vil styrke sin betydning som nasjonal stamvei i årene framover. Bygging av ny trasé mellom Harangen og Høgkjølen vil gi kortere reisetid og mer trafikksikker vei enn dagens vegtrasé mellom Orkanger og Vinjeøra.

Anleggsarbeidet på den ca. 10 kilometer nye strekningen begynte høsten 2012. Hele prosjektet skal være ferdig i 2015. Prosjektet koster omlag 500 millioner kroner og veregnet gjennomsnittlig trafikk per døgn (ÅDT) ved veiåpning er 3130 for strekningen Harangen-Stokkhaugen og 1630 videre til Høgkjølen.