Den nye versjonen har et nytt og brukervennlig design, og tar i bruk mer moderne teknologi slik at tjenesten er raskere. Funksjonalitet fra forrige versjon er videreført. Den nye versjonen er blant annet utvidet med flere kartlag, og mulighet for å måle areal og avstand i kartet.

I Gårdskart på Internett søker man i utgangspunktet på en landbrukseiendom. Resultatet på skjermen er en kombinasjon av informasjon fra flere datakilder, blant annet Landbruksregisteret, eiendomskart i matrikkelen, og markslagskartet AR5.

Hva er nytt?

– Det første tidligere brukere av gårdskarttjenesten vil se, er at det er nytt design. «Selv om det kan være uvant til å begynne med, håper vi at det vil gi en enklere og bedre brukeropplevelse», sier prosjektleder Henrik Forsberg Mathiesen.

Selve gårdskartet har de samme temaene som tidligere. Gårdskart og arealstatistikk er tilgjengelig for markslag (AR5) fordelt på 13 eller 7 arealklasser, samt for erosjonsrisiko. I den nye versjonen er det også mulig å legge på disse temaene for arealene utenfor landbrukseiendommen.

Arealstatistikken er lett tilgjengelig på eiendomsnivå og på teignivå.

Det er nå mulig å legge på flere andre kartlag, slik som for eksempel jordkvalitet. Jordkvalitet er et forholdsvis nytt kart fra Skog og landskap, som viser hvor den beste matjorda finnes. Den nye versjonen av Gårdskart på Internett inneholder også flere kartlag fra andre nasjonale kartleverandører.

Ny funksjonalitet

Det å måle areal og avstand er funksjoner som har vært mye etterspurt, og som nå er på plass. I tillegg er det mulig å tegne flate, linje og punkt i kartet, med tilhørende tekst.

For kartlagene kan man styre gjennomsiktigheten. Det gir mulighet for å se gårdskartet og bakgrunnskart som ligger under kartlaget.

Utskriftsfunksjonen er bedret og gir flere muligheter. Standard gårdkart kan skrives ut på en enkel måte, men løsningen åpner også for flere avanserte valg, slik som valg av utskriftsområde, og om man vil ha med kart, arealstatistikk eller begge deler.

Grunnlaget for enda mer funksjonalitet er lagt ved en modernisering av teknologi og metoder som brukes i Gårdskart på Internett. Fortsatt brukes kun fri programvare, men nå i en mer moderne form enn i forrige versjon.