Utbyggingen av Sistranda fiskerihavn ble tatt med istatsbudsjett for 2013, etter søknad fra kommunen. Nå har Kystverket gitttilsagn på 7.550.000 kroner i statstilskudd til utbyggingen som totalt vilkoste 15.445.000 kroner. Frøyas andel av utbyggingen blir på 8.575.725 kroner.

Utbyggingen innebærer utbedring av molo med nyttdekke, utdyping, forlenging av eksisterende kai, utfylling av landareal ogutlegging av nye flytebrygger.

- Detbetyr at vi får en stasjonær havn, som det er veldig stort behov for. Problemeti dag er at flere nyetablerte fiskere som har flyttet til Frøya ikke har plasstil båtene og brukene sine. Noen har måttet flytte båten til Mausund for å fåplass, har Arild Holmen i Frøya fiskarlag tidligere sagt til lokalavisa.

- Fiskerihavnaer allerede inn i økonomiplanen for 2013. Det er fryktelig viktig å utvikle enbedre fiskerihavn på Sistranda, og dette er en gladnyhet for fiskerne i heleøyregionen. Fiskerinæringen i øyregionen er en gammel næring, og vi ser at deter flere ungdommer som satser på fiskeriyrket. At vi har tro på at det er enfremtid for fiskerinæringen, sammen med havbruksnæringen, synliggjøres nå istatsbudsjettet. Vi håper at denne havna kan bli et knutepunkt for fiskerne ogat de kan lage seg et miljø der, sa ordfører Berit Flåmo til lokalavisa da det førstble kjent at fiskerihavna hadde kommet med i statsbudsjettet i fjor høst.