Hitra-ordfører Ole Haugen, har som leder i Nettverk for fjord- og kystkommuner(NFKK) i flere år kjempet for at oppdrettsnæringen skal betale en avgift til kommuner som har lagt til rette, og legger til rette for havbruk. Den rød-grønne regjeringen gjorde det ikke, men når revidert statsbudsjett legges frem i dag håper han den blå-blå regjeringen lar kommunene få en del av kaka for at oppdrettsnæringen bruker allmenningen i sjøen.

- Det er vanskelig å skille mellom håp og forventninger i denne saken. Vi har lenge både håpet og forventet at noe konkret skulle skje, sier Haugen til Intrafish.

NFKK har skissert en avgift på rundt 18 øre per kg laks, noe som kan gi oppdrettskommunene drøyt 200 millioner kroner i kommunekassa.

Opp til regjeringen

- Vi håper det kommer en avklaring i revidert nasjonalbudsjett. Det har vært veldig mye fram og tilbake i denne saken både i Stortinget og regjeringen. Men nå er det opp til regjeringen, sier Haugen.

Nylig gjorde Arbeiderpartiet landsmøtevedtak på at det må åpnes for å innføre en årlig arealavgift til kommunen. Og flere partier er på positive.

- Alle sentrumspartiene og SV har tydelige programformuleringer på det, så det er egentlig et flertall for arealavgift på Stortinget, sa Haugen til lokalavisa nylig.

Trenger sårt pengene

- Hvor mye kan en arealavgift betyr for kommunekassa til Hitra og Frøya?

- En arealavgift i størrelsesorden som vi har foreslått vil det bety nye årlige inntekter på mellom fire og fem millioner kroner for Hitra, og muligens noe mer for Frøya. I praksis betyr det finansiering av 10-12 lærerstillinger eller hjelpepleiere. For Hitra sin del kunne vi sårt trengt de pengene nå, når vi må kutte tjenestetilbudet på grunn av reduserte statlige overføringer, mener Haugen.