Lokalavisa har tidligere fortalt om striden rundt pallegjerdet ved det gamle fergeleiet på Flatval. I to og ett halvt år har det vært en sak mellom Frøya kommune og Triangel Sameie (Sigbjørn Larsen). Spørsmålet om hvorvidt gjerdet krever byggetillatelse, gikk helt til fylkesmannen, som ga kommunen medhold i kravet om byggesøknad.

I februar i år varslet kommunen at de forfølger saken som en ulovlighetssak hvis ikke tiltakshaver har levert byggesøknad innen en måned. Kommunen har fortsatt ikke mottatt søknad, og nå krever kommunen gjerdet revet.

I neste uke skal forvaltningutvalget i Frøya kommune behandle saken. Saksbehandler foreslår at kommunen setter en frist for riving av gjerdet til 30 juni i år. Dersom pålegget om riving ikke er etterkommet innen fristen, foreslås det at det fastsettes en tvangsmulkt på 500 kroner dagen inntil pålegget er etterfulgt.