Flere usikkerhetsmomenter både på inntekts- og utgiftssiden har gjort at de ulike virksomhetene er bedt om stramme inn. På spørsmål fra politikerne har rådmannen ikke kunne gitt noen eksakt situasjonsrapport over økonomien. Sykemeldinger i økonomiavdelingen i Frøya kommune har gjort det vanskelig for rådmannen å ha full økonomisk oversikt. I forrige formannskap kunne rådmann Svanhild Mosebakken at hun på grunn av fravær i økonomiavdelingen har leid inn Torfinn Stub som konsulent og rådgiver i arbeidet med å analysere den økonomiske situasjonen i Frøya kommune.

Torfinn Stub er tidligere rådmann, og nå lokalpolitiker,  i Hitra kommune.