Trønderenergi-konsernet leverte et resultat på 378 millioner før skatt i 2014, og er selv godt fornøyd med dette.

- Hovedtrekkene er betydelig framgang innenfor nettvirksomheten, god underliggende drift innen kraftproduksjonsvirksomheten og forbedret bidrag fra kraftomsetningsvirksomheten. Selskapets eiere har i januar 2015 gitt konsernstyret fullmakt til å hente inntil 1 milliard kroner i ny egenkapital for å styrke konsernets evne til å gjennomføre nye lønnsomme investeringer innenfor kjernevirksomheten, skriver selskapet i en pressemelding.

Hitra og Frøya kommuner er også medeiere i dette kraftselskapet.

- Trønderenergi har de siste årene tatt grep for å ligge i forkant av inntektsreduksjonen som forventes i kraftsektoren de kommende årene. En solid kjernevirksomhet hos oss bidrar til at vi leverer et godt årsresultat i et vanskelig marked. Det gir Trønderenergi handlingsrom til å fortsette som en pionér innen fornybar energi, sier konsernsjef Ståle Gjersvold.

Selskapet har også i 2014 arbeidet aktivt med å kutte kostnader og sikre solid drift innenfor selskapets kjernevirksomhet.

- Selskapet har de siste årene vært gjennom store omstillinger, og vi ser nå effekter av denne omstillingen bl.a. gjennom lavere driftskostnader. Nettselskapet har i 2014 hatt vesentlig lavere driftskostnader enn i 2013, noe som bidrar til betydelig bedret effektivitet i tråd med nettselskapets målsetninger, sier Gjersvold.

Trønderenergi har gått sammen med Statkraft, NTE og Agder Energi og om å etablere Fosen Vind, som kan bli en av de største vindaktørene i Norge. I tillegg eier TrønderEnergi femti prosent av Sarepta (som har vindkraftplaner på Frøya), og er eneeier av flere vindprosjekter i regionen.

Trønderenergis eiere har gitt konsernstyret fullmakt til å hente inntil en milliard kroner i ny egenkapital, for å styrke selskapets evne til å gjennomføre nye lønnsomme investeringer innenfor kjernevirksomheten.

- Konsernet er i dag godt rustet til å realisere betydelig utbygging av fornybar energi og strømnett forutsatt at lønnsomheten i prosjektene blir attraktiv, avslutter Gjersvold.

I 2014 har selskapet også solgt eierandelen i sin utenlandsvirksomhet i Agua Imara AS med gevinst.