”Husk å handle hjemme” er slagordet for nærbutikk-kampanjen, som blir arrangert i samarbeid med det landsdekkende Merkur-programmet for distriktsbutikker.

- Målet med kampanjen er å skape større bevissthet om hvor viktig butikkene er for bygdene.  Mange små butikker er usikre på framtida.  Når folketallet går tilbake, eller mange reiser til en større butikk for å handle, kan det være et tidsspørsmål før bygda blir helt uten butikk, sier kommunikasjonsrådgiver Per Kjetil Jørgensen i Merkur i en pressemelding.

Audun Klev i Coop Hamarvik SA forteller at Coop Marked Dyrøy på aksjonsdagen lørdag spanderer affe, brus, is og kaker til kundene, og leverandører stiller opp med smaksprøver.  Ellers blir det fokus på hvor viktig det er at kundene handler så mye som mulig i den lokale butikken – i stedet for å reise til en større butikk på et større sted.

Fire av ti distriktsbutikker har ifølge Klev og Jørgensen så store økonomiske utfordringer at videre drift står i fare. Dersom nærbutikken skal overleve, er det avgjørende viktig at bygdefolket slår ring om butikken sin

- Skole og butikk er de to viktigste faktorene for et velfungerende bygdesamfunn.  Butikken er ikke bare et sted for å kjøpe dagligvarer.  Den er også en viktig samlingsplass, der du kan møte naboer og få utført mange tjenester, sier Per Kjetil Jørgensen i Merkur-programmet.

Han avviser at folk på bygdene kan spare mye penger på å reise til større senter for å handle dagligvarer, selv om prisene der kan ligge noe lavere.  Hvis du skal sammenligne priser, må du også ta med hva det koster å reise flere mil for å handle.

Folk på bygdene må bruke butikken sin hvis de fortsatt ønsker å ha et butikktilbud. De negative konsekvensene ved butikk-nedlegging blir aller størst for eldre som ikke har egen bil.

- Bruk butikken når du er ung, så har du den også når du blir gammel, avslutter Jørgensen.