Frøyafestivalens sjef Hallbjørn Stenhaug forteller at det fortsatt er ønskelig med flere frivillige medarbeidere under festivalen 7.-9. august. Noen av de i alt 20 arbeidslagene har full besetning, men festivalen trenger fortsatt flere medarbeidere.

- Der er fortsatt mulighet for å få et gratis festivalpass, men da må folk melde seg som frivillige medarbeidere. På hjemmesiden er alle de 20 avdelingslederne opplistet, så ta kontakt med en av fem hvis det er en spesiell avdeling du vil jobbe i. Noen av teamene er allerede fulltegnet, men det er fortsatt plass for dyktige medarbeidere, sier Stenhaug.

- Det skjer jo at enkelte en uke før festivalen kommer med kommentarer om at de syns de er dyr. Men nå er det altså mulighet for å spare noen penger. Jo lenger man venter, dessto dyrere blir billettene, sier Stenhaug.