Lars Eirik Hestnes fra Hitra ble på generalforsamlinga i Marine Harvest Group innvalgt i konsernstyret Marine Harvest. Hestnes er HMS-koordinator i Marine Harvest Region Midt og er innvalgt som en av tre representanter fra de ansatte.

Her er det nye styret etter valget:

  • Ole-Eirik Lerøy (styreleder, ikke på valg)

  • Leif Frode Onarheim (nestleder i styret, ikke på valg)

  • Tor Olav Trøim (gjenvalgt for to år)

  • Solveig Strand (gjenvalgt for to år)

  • Michael Parker  (ikke på valg)

  • Cecilie Fredriksen (gjenvalgt for to år)

  • Helène Vibbleus (gjenvalgt for to år)

  • Stein Mathiesen (ansatt-representant, gjenvalgt for to år)

  • Kjellaug Samland (ansatt-representant, nyvalgt for to år)

  • Lars Erik Hestnes (ansatt-representant, nyvalgt for to år)