Det er varslet plassfratredelse for 1033 medlemmer i Norges nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) fra onsdag morgen, etter at det i forrige ble brudd i forhandlingene med Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening(FHL) om allmenngjøring av tariffavtalen.

Kan ramme fire øybedrifter

Fire av bedriftene som kan bli tatt ut i streik er Lerøy Midnors fabrikker på Dolmøya og Hestvika, Marine Harvest på Ulvøya og Din bemanningspartner AS avdeling Knarrlagsund.

- Vanskelig å holde driften i gang

Administrerende direktør i Lerøy Midt, Sven Amund Fjeldvær, sier at fabrikkene på Dolmøya og i Hestvika kan bli stengt ved en eventuell streik.

- Brorparten av våre ansatte blir tatt ut i en eventuell streik. Da kan vi vanskelig holde driften i gang i lang tid, sier Fjeldvær.

- Forsiktig optimist

Han håper det blir enighet i meglingen.

- Jeg er forsiktig optimist. FHL viser Ganske stor forhandlingsvilje, og sitter med de fullmaktene de trenger for å komme til en løsning. Så nå kommer det an på motparten. Vi får håpe og tro at vi får det til, mener Fjeldvær.